หากต้องการซื้อสินค้าเกินสต็อกและสินค้าคงคลังส่วนเกินจํานวนมากคลิกที่นี่

ละอองเกสรในข่าว

บทความและบทสัมภาษณ์ที่มีทีมงานของ Pollen และทํางานในการชําระบัญชีอย่างยั่งยืน
สัมภาษณ์ละอองเกสรกับ NHK

เว็บข่าว NHK

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรณูถูกสัมภาษณ์โดย NHK ขณะเข้าร่วมโครงการ 500 Global's Accelerate Aichi
อ่านคําแปลภาษาอังกฤษ
ทีมผู้นําของ Pollen

e27

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 Pollen ได้รับการนําเสนอใน e27 สําหรับงานของเราในการชําระบัญชีอย่างยั่งยืน
อ่านบทความ (ภาษาอังกฤษ)